Гаранцията на всички електроуредите Miele е 24 месеца. Извън тази гаранция, всеки клиент може да закупи т.нар. удължена гаранция до 10 години.

Тъй като закупуването на удължена гаранция е свързано с определени условия, то моля посъветвайте се в наш магазин относно конкретната ситуация при Вас или се свържете с някой от нашите телефони, посочени на сайта.

© Miele Center Max. Всички права запазени.