Уважаеми, клиенти,


  Както вече ви уведомихме, на 18.04.2022 г. „Миле България“ ЕООД едностранно ни уведоми за желанието си да прекрати съществуващите договори за дистрибуция на продукти с марката Miele с „Миле Център Макс Груп“ ЕООД , като считано от тази дата на „Миле Център Макс Груп“ ЕООД е отказано от доставчика да закупува от „Миле България“ ЕООД и доставя на клиентите си продукти с марката Miele. „Миле Център Макс Груп“ ЕООД счита, че прекратяването на съществуващите договори е извършено в нарушение на клаузите им и приложимото законодателство, като незабавно уведоми „Миле България“ ЕООД за тази своя позиция, както и предприе всички допустими правни и фактически действия за защита правата и законните си интереси, съответно правата и законните интереси на своите клиенти. За съжаление, приключването на съдебните и административни процедури зависи от съответните органи. До приключване на производствата, „Миле Център Макс Груп“ ЕООД e в обективна невъзможност да извършва доставки на продукти от марката Miele, включително заявени и предплатени от клиентите му преди 18.04.2022 г., поради неправомерния отказ на „Миле България“ ЕООД да извършва доставка на продукти съгласно условията на договорите между „Миле България“ ЕООД и „Миле Център Макс Груп“ .
  Поради обективната невъзможност „Миле Център Макс Груп“ ЕООД самостоятелно да достави продуктите по сключените с негови клиенти договори, със съобщение от 13.05.2022 г. „Миле Център Макс Груп“ ЕООД уведоми клиентите си, че не може да достави заявените продукти. Позовавайки се на информация предоставена на интернет страницата на „Миле България“ ЕООД, че дружеството създава организация, така че да бъдат изпълнени всички договори между „Миле Център Макс Груп“ ЕООД и крайни клиенти, по които има предплатени и недоставени продукти с марката Miele, „Миле Център Макс Груп“ ЕООД кани клиентите си да отправят исканията си с предоставяне на необходимата информация, съгласно съобщението публикувано на интернет страницата на „Миле България“ ЕООД в срок до 31.05.2022г..
  „Миле Център Макс Груп“ ЕООД се извинява на всичките си клиенти, за които възникналия спор между двете търговски дружества създава неудобства и проблеми, но следва да се посочи, че създалата се ситуация се дължи единствено на едностранното и внезапно спиране на доставките и уведомление за прекратяване от страна на „Миле България“ ЕООД на съществуващите договори за дистрибуция. „Миле Център Макс Груп“ ЕООД полага всички усилия за защита на правата и законните интереси на клиентите си, но в качеството на дистрибутор, то няма възможност да достави продукти без съгласието на „Миле България“ ЕООД, което е единственият доставчик на продукти с марката Meile за територията на България.
  „Миле Център Макс Груп“ ЕООД отново потвърждава, че остава на разположение на всичките си клиенти за оказване на съдействие във връзка с отправянето на техни исканията до „Миле България“ ЕООД до фиксираната по-горе от „Миле България“ ЕООД дата, а именно: 31.05.2022г. .

© Miele Center Max. Всички права запазени.